Udruga HIDK

28. ožujka 2014

O nama

Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ili skraćeno HIDK, udruga je koja okuplja članove zainteresirane za istraživanje dječje književnosti i književnosti za mladež te srodnih područja.
Udruga je osnovana 7. svibnja 2010. na osnivačkoj skupštini održanoj na Učiteljskom fakultetu u Petrinji.

Ciljevi HIDK:

  • promicanje, razvitak i unapređenje istraživanja dječje književnosti i književnosti za mladež te srodnih područja
  • skrb za prikladan položaj, zastupljenost i ulogu u dječjoj književnosti i književnosti za mladež u obrazovanju, kulturi i društvu općenito

Ostvarivanje cilja Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

  • okupljanjem svih pojedinaca i ustanova zainteresiranih za ostvarivanje postavljenih ciljeva
  • unapređivanjem razmjene profesionalnih informacija članova, propitivanjem teorijskih pitanja, poticanjem istraživanja te ukoliko je to moguće njihovom koordinacijom
  • suradnjom s nacionalnim, inozemnim i međunarodnim stručnjacima, institucijama i organizacijama koje se bave srodnom djelatnošću
  • izdavanjem znanstvenih i stručnih publikacija sukladno važećim propisima Republike Hrvatske
  • organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova
  • nagrađivanjem postignuća u području istraživanja dječje književnosti i književnosti za mladež i u srodnim područjima
  • promicanjem rezultata istraživanja u obrazovanju i kulturi

Statut HIDK