Članstvo

28. ožujka 2014

Članstvo kontakt: udrugaHIDK@gmail.com

Članom Udruge HIDK može postati svatko tko prihvati Statut udruge i uplati godišnji članarinu. Godišnja članarina za radno aktivne iznosi 200 kn, a studenti i umirovljenici plaćaju 50 kn.

Prava i obveze članova su:

  • da predlažu, biraju i budu birani u tijela Udruge,
  • da budu obaviješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
  • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
  • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
  • da redovito plaćaju članarinu,
  • da čuvaju i podižu ugled Udruge,
  • čuvanje materijalnih dobara i obavljanje preuzetih obveza.

Članstvo u Udruzi prestaje:

  • prestankom djelovanja Udruge,
  • dragovoljnim istupom,
  • isključenjem iz članstva.