Kontakt

28. ožujka 2014

Adresa: 
Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti (HIDK)
Berislav Majhut, predsjednik
Savska 77
10 000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

Email:
Udruga: udrugaHIDK@gmail.com 
Časopis Libri & Liberi: librietliberi@gmail.com 
Manifestacija Hlapić 2013: hlapic2013@gmail.com 

Web stranica: www.hidk.hr
Uredništvo web portala: mail@hidk.hr